Kö och antagning

Vitsippans förskola är en fristående förskola och vi har ett eget kösystem till vår förskola.


Våra antagningsregler
I enlighet med stadgarna för verksamheten gäller följande:
Styrelse har gett rektor på förskolan i uppdrag att fatta beslut om intagning av barn i samråd med verksamhetens pedagoger.
De regler som redovisas nedan är vägledande för beslut om intagning. Anmälan görs genom skriftlig anmälan (anmälningsblankett finns att ladda ner via hemsidan) som skickas till rektor på förskolan. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavare (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet). Kölistans ordning bestäms i princip av anmälningsdatum. Vårdnadshavare får skriftligt bekräftelse på att ansökan har ankommit skolan.

Förtur
Förtur medges enligt följande ordning:
1) om barnet bor i Morups församling med omnejd
2) om barnet har syskon som går på Vitsippan eller på Morups friskola.

Vid placering
Som förälder åtar du dig

  • främja ett gott samarbete, förtroende och respekt mellan barnen, barnen och personalen, samt mellan hemmet och förskolan
  • hålla dig informerad om vad som händer i verksamheten
  • engagera dig i förskolans verksamhet t. ex. genom att delta vid fixardagarna samt städning av förskolans lokaler som sker 1 gång per termin
  • snarast anmäla inkomstförändring

 Vi på Vitsippans förskola åtar oss att

  • skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet
  • arbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande, och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling

 
Avgift

  • Avgift tas ut under 12 månader
  • Avgiften följer kommunens regler om maxta.  Avgiften betalas under uppsägningstiden.
  • Förskolan har stängt 2 veckor i juli
  • Juli månad är avgiftsfri om man inte utnyttjar sin plats

 
GDPR
Vi behöver ditt samtycke för att hantera dina personuppgifter.
Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Den 25 maj 2018 trädde ett nytt regelverk för hantering av personuppgifter i kraft (Dataskyddsförordningen)*. Vi har säkerställt att vår hantering av dina personuppgifter uppfyller de nya kraven. 
Genom att skicka in anmälan så ger du ditt samtycke till att Vitsippans förskola hanterar era och ert barns personuppgifter i sin administration av kön.
För mer information kontakta skolans rektor.
*Dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation), ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.

FAQ
Hur gör jag för att ställa mitt barn på kö hos er?
Anmälan görs genom skriftlig anmälan, anmälningsblankett finns att ladda ner via hemsidan, som skickas till rektor på förskolan. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavare (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet).

Är kölistan offentlig?
Nej, vi lämnar inte ut namn eller köplacering på andra barn i vår kö.
Om misstroende uppstår ang. köplacering eller antagning kan du som vårdnadshavare begära granskning av kön genom kontakt med rektor på förskolan.
 
Vilken plats har mitt barn i kösystemet?
Barnen registreras i vår kö efter anmälningsdatum. Vi tillämpar förtur för barn som flyttar till Morup och dess geografiska närhet samt syskonförtur.
Varför har mitt barn "halkat ned" i kön?
Uteslutande därför att ett barn med förtur har gått om. Se ovan.

Vilka barn får syskonförtur?
Barn som är folkbokfört på samma adress som ett syskon, halvsyskon eller "plastsyskon" som är inskrivet hos oss har förtur, oavsett om barnet är yngre eller äldre än barnet som redan går hos oss. Barn som har syskon på Morups friskola har förtur.

Kan man komma och hälsa på hos er?
Har ditt barn blivit erbjuden plats på förskolan får du/ni givetvis gärna besöka oss innan ni fattar beslut. Tag då i första hand kontakt med förskolan för att avtala tid.
Om du bara är nyfiken på vår verksamhet i största allmänhet kontakta rektor på förskolan för besök.

Hur säger jag upp en plats?
Uppsägning av plats sker skriftligen via blankett (som finns på hemsidan). Förskolan besvarar uppsägningen skriftligt till vårdnadshavare.

Om jag ångrar en uppsägning, kan jag få tillbaka platsen?
Nej, har förskolan bekräftat uppsägningen så får en ny anmälan göras och köplatsen räknas då från det anmälningsdatum som ansökan ankommer förskolan.

 

Varukorg

FöregåendeNästa