Organisation

Ekonomisk förening
Morups Friskola/fritidshem och förskola är en ekonomisk förening där andelar ägs av föräldrar, bybor och företag i byn. 
Precis som de kommunala skolorna och förskolorna finansieras även vår verksamhet av elevpengen men som friskola och friförskola har vi den fantastiska möjligheten att disponera pengarna på det sätt som bäst gynnar våra barn. All eventuell vinst används direkt till investeringar i verksamheten. 

Styrelsen
Verksamheten drivs av en ideellt arbetande styrelse där alla har barn i skolan eller förskolan. Styrelsen har möte en gång per månad. Föräldrar och anställda har möjlighet att komma med punkter till dagordningen. På detta sätt finns en stor lyhördhet och beslutsvägarna hålls korta.

Varje höst hålls ett årsmöte dit medlemmar kan vända sig med skrivelser. Skrivelserna ska lämnas till styrelsen senast två veckor innan mötet. Om 10 % av föreningens medlemmar vill upphäva ett beslut har styrelsen skyldighet att utlysa ett extra årsmöte.

Bli medlem i föreningen
Vem som helst har möjlighet att teckna andelar i föreningen. Utöver att stötta verksamheten ekonomiskt har man som medlem möjlighet påverka beslut (se ovan). Det är helt frivilligt att teckna andelar och medlemskapet är inte obligatoriskt för föräldrar till barn i verksamheten.

En andel kostar 150 kr och man kan teckna upp till 20 andelar. Man har dock bara en rösträtt oavsett antal andelar. Insatsen återbetalas om så önskas när man träder ur föreningen. Pengarna går direkt till barnens arbete.

För att bli medlem betalas 150 kr x antal önskade andelar in på bankgironummer 5347-9747. Skriv som meddelande ”insatser” och namn. Ni kommer sedan att tilldelas ett insatsbevis.

Vad förväntas av dig som förälder?
Som förälder till barn på Vitsippans förskola förväntas det att man en gång per år hjälper till att göra en storstädning av lokalen. Man tilldelas då en arbetsuppgift som beräknas att ta ca 2 timmar och som man själv kan styra vilken dag man vill utföra under en viss tidsperiod.

Utöver städningen anordnas det även en fixardag där föräldrar och barn på både skolan och förskolan samlas för att göra i ordning utemiljön inför våren. Detta brukar vara en mycket trevlig sammankomst och en möjlighet att lära känna varandra bättre.

Stängningsdagar
Förskolan har stängt fyra dagar per år då pegagogerna har planeringsdag.

Föräldrarmöte hålls under höstterminen.
Utvecklingssamtal hålls under vårterminen.

Kösystem
På förskolan har vi enligt stadgarna 6:e paragraf syskonförtur. Vilande medlemmar har förtur efter avslutad föräldraledighet och i övrigt bestäms turordningen i kön efter anmälningsdatum. Maxantalet barn styrs mer av timmar än faktiska huvud men beräknas ligga runt 25 barn då vi vill värna om barngruppens litenhet,

Avgift
Avgiften för förskolan är densamma som kommunens.

Sekretess
All personal berörs av sekretesslagen vilket bl.a innebär att vi inte får uppge något om barnets familjeförhållande eller hälsotillstånd. Alla föräldrar får frivilligt ge sitt medgivande eller inte till att bilder på barnet publiceras på hemsidan. Det är förbjudet att publicera bilder på andra sociala medier.

Försäkring
Vi har Folksams Olycksfallsförsäkring för barnen liksom Falkenbergs kommun.

Anmälningsplikt
All personal är skyldig att göra anmälan till socialen vid misstanke om att ett barn far illa.