Våra pedagoger

Pia Gothlin, förskolechef och barnskötare

Johanna Ljutovac, förskolelärare

Johanna Karlsson, barnskötare

cecilia Nilsson, montessorilärare och äventyrspedagog