Allmänt

Förskolan består av två avdelningar, knopparna och fröna. Öppettiderna är  06.15 till 18.00. Barnantalet varierar och vi har som målsättning att hålla berngrupperna små.
Förskolan har ingen specifik inriktning utan vi har valt att plocka godbitar ur alla förskolepedagogiker. Barnen vistas mycket utomhus  och vi arbetar enligt läroplanen för förskolan (LPFÖ98 rev 16).

.