Värdegrund och normer

På Vitsippan arbetar vi med att barnen ska visa omtanke och respekt för varandra. Vi lär oss att olikheter är bra och att vi kan lära oss av varandra.  Målet är att alla barn visar omsorg om allt levande och för sin närmiljö .